Motoryzacyjnym dziennikarzem roku 2023 został redaktor Marcin Koczyba

Kapituła Plebiscytu Trade Press Award wskazała w poszczególnych kategoriach następujących dziennikarzy na zwycięzców:

wybór Kapituły za całokształt pracy:

Dziennikarz roku – Marcin Koczyba, sponsorami nagrody są: Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej i Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Redaktor Marcin Koczyba

Redaktor Marcin Koczyba jest szefem Redakcji Motoryzacyjnej w Radiu Kraków, twórcą audycji „Radiostrada”. Od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na antenie Radia Kraków, ucząc rozsądnej jazdy, promując dobre wzorce, zachowania, edukując w zakresie bezpieczeństwa na drogach. W swoich programach łączy wielu pasjonatów, instytucje i organizacje pozarządowe pokazując jak wiele przy dobrej współpracy można osiągnąć dla poprawy bezpieczeństwa. Swoich działań w prewencji nie ogranicza tylko do rozmów na antenie. W Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego inicjuje wiele projektów edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych (np. Akademia Dobrych Kierowców, Dzień Bezpieczeństwa). Czynnie uczestniczy w ogólnopolskich debatach zabierając głos zawsze tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo i prewencję w ruchu drogowym. Poprzez swoją działalność wspiera także ofiary wypadków drogowych zawsze podkreślając istotę opieki powypadkowej i konieczność niesienia pomocy psychologicznej ofiarom i rodzinom ofiar wypadków drogowych w Polsce. W 2019 roku odebrał z rąk Małopolskiego Komendanta Policji Medal Krzyż Niepodległości z gwiazdą pierwszej klasy za współpracę i wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ostatnio został uhonorowany statuetką: Patron Bezpiecznych Dróg – to nagroda przyznawana wiodącym innowatorom z branż: motoryzacyjnej, infrastruktury drogowej, transportowo-przewoźniczej, szkoleniowej oraz służbom i osobom wyróżniającym się działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Nagroda przyznawana jest przez Fundację „Nadzieja”.

na podstawie nadesłanych zgłoszeń ocenianych przez Kapitułę:

 • Materiał audiowizualny – Marcin Łobodziński – dziennikarz portalu Wirtualna Polska za materiał pt.: „Gaz w samochodzie – fakty i mity o instalacji LPG”, sponsorem nagrody jest spółka Unimetal ze Złotowa;
 • Test roku – Katarzyna Dziewicka dziennikarka portalu Truck&Van za artykuł pt.: „Incognito”, sponsorem jest Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.;
 • Diagnostyka i naprawy – Rafał Dobrowolski zgłoszony do plebiscytu przez redakcję Nowoczesny Warsztat z artykułem pt.: „Zarządzanie ciśnieniem w oponach.” Sponsorem nagrody jest firma Texa Poland Sp. z o.o.;
 • Reportaż roku – Maciej Woldan za artykuł pt.: „Dwa światy”, który został opublikowany w Tygodniku Angora, sponsorem nagrody jest firma Herkules Auto-Technika Warsztatowa.

V edycja Plebiscytu Trade Press Award 2023

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej (STM), Międzynarodowe Targi Poznańskie  (MTP) organizują wspólnie piątą edycję Plebiscytu TRADE PRESS AWARD 2023 na Najlepszego Dziennikarza Motoryzacyjnego Polski. Serdecznie zapraszamy  redakcje i dziennikarzy motoryzacyjnych do udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach:

– dziennikarz roku w branży techniki motoryzacyjnej (w tej kategorii wyboru dokona kapituła, za całokształt pracy),
– reportaż roku,
– test roku,
– diagnostyka i naprawy,
– materiał audiowizualny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 20 lutego 2023 r. na adres poczty elektronicznej: lub tradycyjnie na adres:  STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 GDAŃSK.

 

Wyboru dziennikarzy w poszczególnych kategoriach, spośród nominowanych, dokona kapituła plebiscytu w składzie:

– Marcin Barankiewicz – Prezes Zarządu PISKP,
– dr inż. Jan Filipczyk – Adiunkt w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej,
– Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu Grupy MTP,
– prof. dr hab. inż Jacek Pielecha Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej,
– dr inż. Rafał Sosnowski – Prezes Zarządu STMu – przewodniczący Kapituły,
– prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor ITS

Ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w czasie Targów Techniki Motoryzacyjnej w kwietniu br.

 

Szczegóły związane z plebiscytem znajdują się w Regulaminie:

Regulamin V Plebiscytu 2023 [pdf 0,4 MB]
Załącznik nr 1 [pdf 0,06 MB]

Nastroje na SKP

Przedstawiciele ośmiu organizacji motoryzacyjnych, zaniepokojeni sytuacją finansową na stacjach kontroli pojazdów, organizują cyklicznie śniadania prasowe, na których informują o ich trudnej sytuacji.  O niezmiennej – od blisko 18 lat – tabeli opłat za badania techniczne i powstaniu w związku z tym porozumienia organizacji motoryzacyjnych i związanych z tym działaniach informowaliśmy w poprzednich numerach Nowoczesnego Warsztatu. W skład porozumienia wchodzą: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów oraz Dekra. Wszyscy oni zorganizowały w czasie tegorocznej edycji targów konferencję pt.: „Opłaty za badania techniczne – urynkowienie czy waloryzacja”. Celem debaty była merytoryczna dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska na temat braku waloryzacji opłaty za badania techniczne. Wszyscy uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodzili się, że sytuacja stacji SKP jest trudna.

W czasie konferencji Prezes STMu dr inż. Rafał Sosnowski omówił wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 5 i 6 kwietnia br. Udział w ankiecie wzięło 692 przedstawicieli stacji – ponad 60 % uczestników stanowili diagności, a pozostałe osoby, to właściciele lub kierownicy. Zakres prowadzonej działalności obejmował w 53,6% stacje podstawowe, a w 46,3% – okręgowe. Położenie stacji przedstawiało się następująco:

 • 22,8% to stacje na terenach wiejskich,
 • 39,3% – w małym mieście,
 • 22,8% – w mieście średniej wielkości,
 • 15,1% – w dużej aglomeracji.

Wielkość stacji określona jako ilość przeprowadzonych badań technicznych pojazdów (BTP) w 2021 r. wyglądała następująco:

 • 24,6% stacji przeprowadziło do 2 tys. BTP,
 • 35,3% – od 2 tys. do 4 tys. BTP,
 • 20,7% – od 4 tys. do 6 tys. BTP,19,4% – powyżej 6 tys. BTP.

Ważną informacje można było także uzyskać po analizie odpowiedzi na pytanie, jaką dodatkową działalność prowadzą przedsiębiorcy, by poprawić rentowność SKP. Wśród ankietowanych ponad 20% nie prowadzi żadnej dodatkowej działalności. Co było do przewidzenia w największej liczbie stacji dodatkowa działalność skierowana jest na prowadzenie obok SKP warsztatu samochodowego i świadczenie usług związanych z obsługą samochodów.

 

Powyższe informacje charakteryzowały uczestniczące w ankiecie SKP.

Poniżej omówimy najważniejsze wnioski jakie wypływają z przeprowadzonych badań. Jedno z ważniejszych pytań poruszało kwestię jaki jest najważniejszy problem przy prowadzeniu SKP? Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że spadająca rentowność. Z kolei odpowiedzi na pytanie jaka jest przyczyna spadku rentowności stacji ankietowani wskazali trzy główne powody:

 • niezmienna od 18 lat opłata za BTP,
 • wzrost kosztów osobowych (wynagrodzenie diagnostów),
 • wzrost kosztów innych niż osobowe.

O złej sytuacji SKP świadczą także plany inwestycyjne. Generalnie stacje w najbliższym czasie nie zamierzają:

 • przeprowadzać remontu pomieszczeń SKP,
 • budować nowej SKP,
 • wymieniać urządzenia do kontroli hamulców,
 • wymieniać analizatora spalin,
 • wymieniać urządzenia do kontroli ustawienia świateł,
 • wymieniać podnośnika całopojazdowego.

O nastrojach na stacjach SKP najlepiej świadczą odpowiedzi na pytanie: „Czy bierzesz pod uwagę, że w najbliższym czasie zlikwidujesz działalność, jaką jest prowadzenie SKP?” Wprawdzie 65,1% ankietowanych odpowiedziało odmownie, to pozostali w ilości prawie 35% liczą się już z taka ewentualnością. Oznacza to, że co trzecia stacja w ciągu najbliższych miesięcy, najdalej do końca roku podejmie decyzję, czy kontynuować swoją działalność. Tak trudną decyzję będą podejmować przede wszystkim te firmy, które nie prowadzą innej działalności poza SKP.

 

Istnieje wiele sposobów, żeby wesprzeć przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może być to na przykład obniżenie stawki podatku VAT od badania technicznego do 0%, a także dopuszczenie do odpłatnego wykonywania drobnych napraw i regulacji na SKP. Odpowiadałoby to oczekiwaniom społecznym, a także umożliwiło zwiększenie rentowności stacji.

Wiele osób zastanawia się – czy ta sytuacja może i powinna ulec zmianie? Pamiętajmy, że stacje pełnią ważną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Bez wątpienia istotną sprawą w temacie waloryzacji cen za badania techniczne jest przyzwolenie społeczne na taki ruch. Należy pamiętać, że w wyniku ograniczenia przychodów polskie stacje stają się zapóźnione technologicznie, nie posiadając m.in. systemów wspierających wiarygodność wykonywanych badań, które stały się już standardem w innych krajach UE (archiwizacja twardych danych, tj. wyników pozyskanych z urządzeń).

 

Redaktor Krzysztof Trzeciak dziennikarzem roku 2022.

Kapituła Plebiscytu Trade Press Award wskazała w poszczególnych kategoriach następujących dziennikarzy na zwycięzców:

wybór Kapituły za całokształt pracy:

Red. Krzysztof Trzeciak

Dziennikarz roku w branży techniki motoryzacyjnej – Krzysztof Trzeciak, sponsorami nagrody są: Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej i Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Red. Krzysztof Trzeciak jest z zawodu inżynierem mechanikiem o specjalności samochody i ciągniki. W roku 1977 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Pracował w usługach motoryzacyjnych, w Instytucie Technologii Nafty oraz w Wydawnictwie AUTO. W latach 1999-2007 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Auto Moto Serwis” oraz dwumiesięcznika „Poradnik Serwisowy”. Obecnie jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Serwis Motoryzacyjny”, przeznaczonego dla warsztatów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów. Obok pracy zawodowej zajmuje się działalnością publicystyczną, zgodną z zainteresowaniami i przygotowaniem fachowym. Jest autorem jedenastu książek o tematyce motoryzacyjnej, m.in. „Diagnostyka Samochodów Osobowych”, „Wyposażenie warsztatów samochodowych”, „W moim samochodzie gaźnik”, „Naprawa Poloneza”. Książki jego autorstwa były wielokrotnie wznawiane (ukazały się w łącznym nakładzie około 400 tys. egzemplarzy), a niektóre z nich zostały przetłumaczone i wydane za granicą.

Warto zauważyć, że Pan Krzysztof Trzeciak zajmuje się również zawodowo tłumaczeniami z języka niemieckiego i to już od ponad trzydziestu lat. Tłumaczył dla wydawnictwa AUTO książki z serii „Reparaturanleitung” szwajcarskiego wydawnictwa Bucheli oraz dla Wydawnictw Komunikacji i Łączności książki naprawy samochodów ze znanej niemieckiej serii „So wird’s gemacht”. Przetłumaczył także „Poradnik mechanika samochodowego” E.A. Zogbauma oraz książkę „Elektronika w samochodzie” Antona Hernera. W sumie – ma na swoim koncie przeszło 40 przetłumaczonych książek.

na podstawie nadesłanych zgłoszeń ocenianych przez Kapitułę:

 • Materiał audiowizualny – Marcin Łobodziński – dziennikarz portalu AutoCentrum.pl za materiał pt.: „5 faktów o oponach. Niektórzy będą zaskoczeni „, sponsorem nagrody jest Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.;
 • Test roku – Michał Zieliński dziennikarz portalu Autokult.pl za artykuł pt.: „2500 km elektrykami po Europie i 7 wniosków z podróży. Jest lepiej, ale mamy nowe wyzwania”, sponsorem jest Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.;
 • Diagnostyka i naprawy – Stefan Myszkowski zgłoszony do plebiscytu przez redakcję miesięcznika Serwis Motoryzacyjny z artykułem pt.: „Diagnostyka wypadania zapłonów przez system OBD.” Sponsorem nagrody jest firma Unimetal Sp. z o.o.;
 • Reportaż roku – Rafał Dobrowolski za artykuł pt.: „Inwestowanie w naukę”, który został opublikowany w miesięczniku Nowoczesny Warsztat, sponsorem nagrody jest firma Italcom Sp. z o.o.

IV edycja plebiscytu Trade Press Award 2022

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej (STM), Międzynarodowe Targi Poznańskie  (MTP) organizują wspólnie czwartą edycję Plebiscytu TRADE PRESS AWARD 2022 na Najlepszego Dziennikarza Motoryzacyjnego Polski. Serdecznie zapraszamy  redakcje i dziennikarzy motoryzacyjnych do udziału w tym przedsięwzięciu.

Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach:

 • dziennikarz roku w branży techniki motoryzacyjnej (w tej kategorii wyboru dokona kapituła, za całokształt pracy).
 • reportaż roku,
 • test roku,
 • diagnostyka i naprawy,
 • materiał audiowizualny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 13 marca 2022 r. na adres poczty elektronicznej: lub tradycyjnie na adres:  STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 GDAŃSK.

Wyboru dziennikarzy w poszczególnych kategoriach, spośród nominowanych, dokona kapituła plebiscytu w składzie:

 • Marcin Barankiewicz – Prezes Zarządu PISKP,
 • dr inż. Jan Filipczyk – Adiunkt w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej,
 • Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu Grupy MTP,
 • prof. dr hab. inż Jacek Pielecha Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej,
 • dr inż. Rafał Sosnowski – Prezes Zarządu STMu – przewodniczący Kapituły,
 • prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak ITS – Dyrektor ITS

Ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w czasie Targów Techniki Motoryzacyjnej w kwietniu br.

Szczegóły związane z plebiscytem są w Regulaminie:
Regulamin_IV_Plebiscytu [PDF]
Regulamin_IV_Plebiscytu (Załącznik nr 1) [PDF]

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż Skarb Państwa, poprzez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, udzielił naszemu Stowarzyszeniu dotacji  na realizację

zadania mającego na celu zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki poprzez opłacenie składki/ek członkowskiej/ich umożliwiającej/ych udział [STM-u] w roku 2021 w pracach następujących międzynarodowych grup lub organizacji branżowych: (EGEA) European Garage Equipment Asociation, w tym prezentowanie potrzeb polskich przedsiębiorców i inicjowanie działań na ich rzecz.

Niniejszym – BARDZO DZIĘKUJEMY za współfinansowanie naszego członkostwa w pracach EGEA!

Motoryzacyjny Dziennikarz roku 2021

Kapituła Plebiscytu Trade Press Award wskazała w poszczególnych kategoriach następujących dziennikarzy na zwycięzców:

wybór Kapituły za całokształt pracy:

Dziennikarz rokuRoman Popkiewicz

 

 • sponsorami nagrody są: Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej i Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich.Pan redaktor Roman Popkiewicz dał się poznać pasjonatom motoryzacji ponad dwadzieścia lat temu, gdy rozpoczął pracę jako redaktor w magazynie „auto motor i sport”, w którym od 2018 r. jest redaktorem naczelnym. W 2019 r. został jurorem najbardziej prestiżowego i najstarszego konkursu na najlepszy samochód w Europie – Car of the Year. Został w tym momencie członkiem wąskiej grupy dziennikarzy motoryzacyjnych przyznających corocznie tytuł najlepszego samochodu roku.

na podstawie nadesłanych zgłoszeń ocenianych przez Kapitułę:

Materiał audiowizualny – Filip Buliński za materiał pt.: „Prosty sposób na kradzież „na walizkę”. Sprawdzamy!”, sponsorem nagrody jest Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.;

 • Test roku – Mateusz Żuchowski za artykuł pt.: „Porsche 718 Cayman GT4 to samochód ostateczny na tor i na drogę”, sponsorem nagrody jest Italcom Sp. z o.o..;

Diagnostyka i naprawy – Marcin Łobodziński za artykuł pt.: „Test amortyzatorów może błędnie podać negatywny wynik. To nie jest wina ani diagnostów, ani maszyn”, sponsorem nagrody jest Texa Poland Sp. z o.o.;

 • Reportaż roku – Rafał Dobrowolski za artykuł pt.: „Rolnik ruszył z kopyta? Kultura techniczna na podatnym gruncie”, sponsorem nagrody jest Unimetal Sp. z o.o.

Zapraszamy do oglądania gali „live” na https://www.facebook.com/PoznanMotorShow

27. edycja OTWS

http://www.otws.pl/a,72645,lekcje-otws-1-nowoczesne-silniki-spalinowe-zapis-szkolenia.html

STM

organizuje i wspiera

27. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej

Zapraszamy na :

http://www.otws.pl/a,72645,lekcje-otws-1-nowoczesne-silniki-spalinowe-zapis-szkolenia.html

gdzie zobaczycie wszystkie szkolenia przygotowujące do finału OTWS 21 kwietnia

 

Lekcja nr 1             2021-03-30

Zadania stawiane nowoczesnym silnikom spalinowym i ich zmiany konstrukcyjne oraz technologiczne„.                                                                 Prowadzi ją Maciej Hadryś z MAHLE Polska,

 

 

 

G O S P O D A R Z E M spotkania jest oczywiście

Kuba Bielak,

wieloletni przyjaciel turnieju.