Jak zostać członkiem

  1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

Osoba pragnąca wstąpić w poczet członków Stowarzyszenia proszona jest o:

  • zapoznanie się ze Statutem STM
  • złożenie odpowiedniej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia  wraz z rekomendacjami dwóch Członków zwyczajnych naszej organizacji.

Podpisane deklaracje wraz z resztą wymaganych dokumentów należy składać w biurze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej bądź przesłać na adres Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ
ul.Marynarki Polskiej 59,

80-557 GDAŃSK

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.

 


Pliki do pobrania [PDF]:

  1. Statut STM
  2. Deklaracja – członek zwyczajny
  3. Rekomendacja dla nowego członka zwyczajnego
  4. Deklaracja członek wspierający
  5. Rekomendacja dla nowego członka wspierającego

 

Możliwość komentowania została wyłączona.