Stowarzyszenie


Z końcem listopada 2001 r. inicjatywa zrzeszenia się firm działających w branży wyposażenia warsztatowego przybrała już realny i uprawomocniony kształt. Po rejestracji Stowarzyszenia, 22 listopada tegoż roku odbyło się w Warszawie pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej STM, w którym wzięło udział ponad 40 firm. Głównym celem zebrania było wyłonienie władz statutowych oraz określenie głównych zadań na najbliższy okres.

Zgodnie z zapisem statutu członkami STM mogą być osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania firmy działającej w branży techniki motoryzacyjnej.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m.in.:

  • reprezentowanie Środowiska wobec innych podmiotów
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • upowszechnianie zasad etyki w obrocie gospodarczym

Prezesem Stowarzyszenia jest obecnie Pan Rafał Sosnowski, Prezes Zarządu Komplementariusza firmy SOSNOWSKI sp. z o.o. sp.k..

STM z dniem rozpoczęcia działalności stała się wiarygodną reprezentacją środowiska.
Zaproszenie do udziału w Stowarzyszeniu jest kierowane do wszystkich firm zajmujących się produkcją i dystrybucją wyposażenia warsztatowego.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.