Cele i działania


 1. Reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów, organów państwowych i samorządowych.
 2. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju techniki motoryzacyjnej.
 3. Inicjowanie i popieranie projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej członków stowarzyszenia.
 4. Inspirowanie , wspomaganie i promowanie myśli technicznej, w szczególności w motoryzacji.
 5. Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym – w interesie przedsiębiorców i klientów, a w szczególności:
  a/ przeciwdziałanie reklamie wprowadzającej klientów w błąd,
  b/ przeciwdziałanie praktykom polegającym na oznaczeniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy godła lub innego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa,
  c/ przeciwdziałanie korupcji i propagowanie uczciwej działalności gospodarczej.
 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w obrocie gospodarczym.

Możliwość komentowania została wyłączona.