Nastroje na SKP

Przedstawiciele ośmiu organizacji motoryzacyjnych, zaniepokojeni sytuacją finansową na stacjach kontroli pojazdów, organizują cyklicznie śniadania prasowe, na których informują o ich trudnej sytuacji.  O niezmiennej – od blisko 18 lat – tabeli opłat za badania techniczne i powstaniu w związku z tym porozumienia organizacji motoryzacyjnych i związanych z tym działaniach informowaliśmy w poprzednich numerach Nowoczesnego Warsztatu. W skład porozumienia wchodzą: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów oraz Dekra. Wszyscy oni zorganizowały w czasie tegorocznej edycji targów konferencję pt.: „Opłaty za badania techniczne – urynkowienie czy waloryzacja”. Celem debaty była merytoryczna dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska na temat braku waloryzacji opłaty za badania techniczne. Wszyscy uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodzili się, że sytuacja stacji SKP jest trudna.

W czasie konferencji Prezes STMu dr inż. Rafał Sosnowski omówił wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 5 i 6 kwietnia br. Udział w ankiecie wzięło 692 przedstawicieli stacji – ponad 60 % uczestników stanowili diagności, a pozostałe osoby, to właściciele lub kierownicy. Zakres prowadzonej działalności obejmował w 53,6% stacje podstawowe, a w 46,3% – okręgowe. Położenie stacji przedstawiało się następująco:

 • 22,8% to stacje na terenach wiejskich,
 • 39,3% – w małym mieście,
 • 22,8% – w mieście średniej wielkości,
 • 15,1% – w dużej aglomeracji.

Wielkość stacji określona jako ilość przeprowadzonych badań technicznych pojazdów (BTP) w 2021 r. wyglądała następująco:

 • 24,6% stacji przeprowadziło do 2 tys. BTP,
 • 35,3% – od 2 tys. do 4 tys. BTP,
 • 20,7% – od 4 tys. do 6 tys. BTP,19,4% – powyżej 6 tys. BTP.

Ważną informacje można było także uzyskać po analizie odpowiedzi na pytanie, jaką dodatkową działalność prowadzą przedsiębiorcy, by poprawić rentowność SKP. Wśród ankietowanych ponad 20% nie prowadzi żadnej dodatkowej działalności. Co było do przewidzenia w największej liczbie stacji dodatkowa działalność skierowana jest na prowadzenie obok SKP warsztatu samochodowego i świadczenie usług związanych z obsługą samochodów.

 

Powyższe informacje charakteryzowały uczestniczące w ankiecie SKP.

Poniżej omówimy najważniejsze wnioski jakie wypływają z przeprowadzonych badań. Jedno z ważniejszych pytań poruszało kwestię jaki jest najważniejszy problem przy prowadzeniu SKP? Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że spadająca rentowność. Z kolei odpowiedzi na pytanie jaka jest przyczyna spadku rentowności stacji ankietowani wskazali trzy główne powody:

 • niezmienna od 18 lat opłata za BTP,
 • wzrost kosztów osobowych (wynagrodzenie diagnostów),
 • wzrost kosztów innych niż osobowe.

O złej sytuacji SKP świadczą także plany inwestycyjne. Generalnie stacje w najbliższym czasie nie zamierzają:

 • przeprowadzać remontu pomieszczeń SKP,
 • budować nowej SKP,
 • wymieniać urządzenia do kontroli hamulców,
 • wymieniać analizatora spalin,
 • wymieniać urządzenia do kontroli ustawienia świateł,
 • wymieniać podnośnika całopojazdowego.

O nastrojach na stacjach SKP najlepiej świadczą odpowiedzi na pytanie: „Czy bierzesz pod uwagę, że w najbliższym czasie zlikwidujesz działalność, jaką jest prowadzenie SKP?” Wprawdzie 65,1% ankietowanych odpowiedziało odmownie, to pozostali w ilości prawie 35% liczą się już z taka ewentualnością. Oznacza to, że co trzecia stacja w ciągu najbliższych miesięcy, najdalej do końca roku podejmie decyzję, czy kontynuować swoją działalność. Tak trudną decyzję będą podejmować przede wszystkim te firmy, które nie prowadzą innej działalności poza SKP.

 

Istnieje wiele sposobów, żeby wesprzeć przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Może być to na przykład obniżenie stawki podatku VAT od badania technicznego do 0%, a także dopuszczenie do odpłatnego wykonywania drobnych napraw i regulacji na SKP. Odpowiadałoby to oczekiwaniom społecznym, a także umożliwiło zwiększenie rentowności stacji.

Wiele osób zastanawia się – czy ta sytuacja może i powinna ulec zmianie? Pamiętajmy, że stacje pełnią ważną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Bez wątpienia istotną sprawą w temacie waloryzacji cen za badania techniczne jest przyzwolenie społeczne na taki ruch. Należy pamiętać, że w wyniku ograniczenia przychodów polskie stacje stają się zapóźnione technologicznie, nie posiadając m.in. systemów wspierających wiarygodność wykonywanych badań, które stały się już standardem w innych krajach UE (archiwizacja twardych danych, tj. wyników pozyskanych z urządzeń).

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.