Zwyczajne Walne Zebranie Członków STMu

W dniu 27 czerwca br. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zebranie Członków STMu podsumowujące rok 2018. Członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2018 ÷ 31.12.2018 r. Poza tym udzielili absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018.

Członkowie STMu dyskutowali także o wyzwaniach, jakie stoją przed Stowarzyszeniem w najbliższych miesiącach:

  • targi TTM w Poznaniu w 2020 r.
  • organizacja kolejnej edycji plebiscytu Trade Press Award na dziennikarza motoryzacyjnego roku.
  • zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  • sprawa resursów na podnośniki.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.