STM na Kongresie

STM NA XIII KONGRESIE PRZEMYSŁU I RYNKU MOTORYZACYJNEGO

STM podobnie jak w ubiegłym roku był współorganizatorem Kongresu. W jego XIII edycji zorganizował trzy, powiązane tematycznie sesje, które były głosem Stowarzyszenia na temat wprowadzenia w Polsce dyrektywy unijnej 2014/45, regulującej przepisy związane z badaniami technicznymi pojazdów. Tematy sesji nawiązywały do działań rządu – który tydzień przed Kongresem przesłał projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2014/45 do prawa polskiego.

W pierwszej sesji w dniu 7 listopada wystąpił Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA, który przedstawił prezentację i omówił temat: „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarkę wybranych państw członkowskich UE”.

W drugiej sesji wystąpił najpierw Mariusz Nowicki (laboratorium akredytowane HAIK / STM), który przedstawił temat: „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”. Następnie dr inż. Ryszard Mańczak z Politechniki Poznańskiej zapoznał zebranych z wynikami projektu badawczego pt.: „Porównywalność wyników pomiarów emisji spalin w stacjach kontroli pojazdów”, które zostały przeprowadzone na początku bieżącego roku. Na zakończenie drugiej sesji wystąpił rzeczoznawca Sławomir Olszowski z Biura Ekspertyz Technicznych i Szkoleń, który omówił temat „Stan techniczny pojazdów uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych”.

Trzecią sesję rozpoczęło wystąpienie Norberta Jezierskiego (IT Norcom / STM) na temat „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych w Polsce”. Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i uczestników Kongresu moderowana przez Prezesa Zarządu STMu dr inż. Rafała Sosnowskiego, w której udział wzięły następujące osoby:

  • Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA,
  • Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
  • Waldemar Witek – Prezes Ogólnopolskiego Stowrzyszenia Diagnostów Samochodowych,
  • dr inż. Jan Filipczyk – Prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, biegły sądowy,
  • dr inż. Ryszard Mańczak – Politechnika Poznańska
  • dr inż. Sławomir Olszowski – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń
  • Piotr Barczuk – Prezes firmy AUTOTEST,
  • Mariusz Nowicki – Laboratorium akredytowane Haik Sp. z o.o.

W następnych wiadomościach omówimy poszczególne wystąpienia i debatę.

Skrót sesji zorganizowanych przez STM przedstawiamy w załączeniu.Informacja prasowa pdf

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.