Historia

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej
22 listopada 2001 r.

Zarząd Stowarzyszenia
KADENCJA 2001 – 2009
Prezes Zarządu STM Lucjan GRZYMAŁA Prezes PW INTER AUTO TECHNIKA
Sp. z o.o.
Lucjan.Grzymała
 
V-ce Prezes Zarządu Grzegorz KAZIMIERSKI Prezes ITALCOM Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu Maciej LIPSKI Prezes PRECYZJA SERVICE Sp. z o.o.
Skarbnik Zarządu Michał LORKOWSKI Właściciel ARMAL s.c
V-ce Prezes Zarządu Andrzej GOLIK Właściciel RAG ZAKŁAD MECHANICZNY
 
[…]
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej
15 października 2009 r.

09 września 2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu STM

od 2009-obecnie

dr inz.Rafał SOSNOWSKI

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.

Rafał.Sosnowski
Zarząd Stowarzyszenia kadencja 2009-2014
V-ce Prezes Zarządu Lucjan GRZYMAŁA Prezes PW INTER AUTO TECHNIKA Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu Maciej LIPSKI Prezes PRECYZJA SERVICE Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu Ryszard KĘDZIA Prezes MECHATRONIKA Sp. z o.o.
Skarbnik Zarządu Janusz SEBZDA Właściciel PPHU eSJOT

 Zarząd Stowarzyszenia kadencja 2014-obecnie

V-ce Prezes Zarządu   Grzegorz KAZIMIERSKI      Prezes ITALCOM Sp. z o.o.

V-ce Prezes Zarządu   Maciej LIPSKI                     Prezes PRECYZJA SERVICE Sp.z o.o.

V-ce Prezes Zarządu   Jarosław CICHOŃ              Prezes W.S.O.P. Sp. z o.o.

Skarbnik Zarządu        Norbert JEZIERSKI             Prezes IT NORCOM

Komentarze są wyłączone.