Zwyczajne Walne Zebranie Członków STM-u.

W dniu 29 września br. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zebranie Członków STMu podsumowujące rok 2019. Członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 ÷ 31.12.2019 r. Poza tym udzielili absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji rewizyjnej z działalności w roku 2019.

Podsumowano również tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej OTWS 2020  oraz  Plebiscytu TRADE PRESS AWARD 2020

Członkowie STMu dyskutowali także o wyzwaniach jakie stoją przed Stowarzyszeniem w najbliższych miesiącach:

  • targi TTM w Poznaniu w 2021 r,
  • organizacja kolejnej edycji plebiscytu Trade Press Award na dziennikarza motoryzacyjnego roku,
  • implementacja dyrektywy unijnej nr 45.
  • Nowej wersji normy EN 1493.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.