Porównywalność wyników pomiaru spalin w SKP

W czasie XIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego dr inż. Ryszard Mańczak z Politechniki Poznańskiej przedstawił wyniki prac badawczych. Zaobserwowano w nich występowanie pewnych różnic w wynikach badań uzyskanych w różnych stacjach kontroli pojazdów.  Skłoniło to autorów referatu do podjęcia szeroko zakrojonych prac badawczych dotyczących porównania wyników uzyskanych w kilkudziesięciu stacjach kontroli pojazdów odnoszących się do analizy spalin, pomiaru zadymienia, wartości sił hamowania, wskaźnika Eusama oraz parametrów geometrii układu kierowniczego i układu zawieszenia. W referacie wygłoszonym podczas XIII Kongresu Motoryzacyjnego zaprezentowano wyniki analizy spalin wykonanej w silniku o ZI w 35-ciu stacjach kontroli pojazdów. Pod uwagę wzięto wartości tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC) oraz współczynnika nadmiaru powietrza (λ). Otrzymane rezultaty wskazują na występowanie w pewnej części przypadków dość istotnych różnic między wynikami uzyskanymi w różnych SKP. Prawdopodobne przyczyny powstałych różnic mogą być związane z niesprawnością urządzeń pomiarowych albo ich rozkalibrowaniem lub też mogą wynikać ze stosowania odstępstw od obowiązującej  procedury pomiaru.

Prezentację dr inż. Ryszarda Mańczaka przedstawiamy w załączeniu.

Ryszard Mańczak – Kongres SDCM 2018 [Pdf, 2,5 MB] ►  Ryszard Mańczak – SDCM 2018

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.