Jak zostać członkiem

 

 1. STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ tworzy dwie grupy członków:
 • członkowie ZWYCZAJNI
  (może nim być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, działająca aktywnie w branży techniki motoryzacyjnej
 • członkowie WSPIERAJĄCY
  (może nim być każda osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia)
 1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba pragnąca wstąpić w poczet członków Stowarzyszenia proszona jest o:
 • zapoznanie się ze Statutem STM
 • złożenie odpowiedniej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia  wraz z rekomendacjami dwóch Członków zwyczajnych naszej organizacji
 1. Podpisane deklaracje wraz z resztą wymaganych dokumentów należy składać w biurze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej bądź przesłać na adres Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd.

 Pliki do pobrania [PDF]:

 1. Statut STM
 2. Deklaracja – członek zwyczajny 
 3. Rekomendacja dla nowego członka zwyczajnego 
 4. Deklaracja członek wspierający 
 5. Rekomendacja dla nowego członka wspierającego 

 

Komentarze są wyłączone.