XIII KONGRES – BT – dyskusja panelowa

Podsumowaniem udziału STMu w XIII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego była dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i uczestników Kongresu moderowana przez Prezesa Zarządu STMu dr inż. Rafała Sosnowskiego, w której udział wzięły następujące osoby:

 • Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA,
 • Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
 • Waldemar Witek – Prezes Ogólnopolskiego Stowrzyszenia Diagnostów Samochodowych,
 • dr inż. Jan Filipczyk – Prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, biegły sądowy,
 • dr inż. Ryszard Mańczak – Politechnika Poznańska,
 • dr inż. Sławomir Olszowski – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń,
 • Piotr Barczuk – Prezes firmy AUTOTEST,
 • Mariusz Nowicki – Laboratorium akredytowane Haik Sp. z o.o.

Samą debatę najlepiej podsumować słowami jednego z uczestników, czyli Dziadka Piotra, który na łamach Informatora insp. UDS-a, tak ją skomentował :

Trzeba mi było przespać jedną i drugą noc, aby uświadomić sobie tę prawdę, że przecież dla naszego środowiska najważniejszy był drugi dzień tego Kongresu, czyli czwartek (8 listopada), gdzie od godzin rannych poruszano tylko nasze branżowe zagadnienia, po których była właśnie ta ważna dla nas debata.

Bo trzeba było Prezesa STM-u dr inż. Rafała Sosnowskiego, aby to branżowe oczekiwanie zostało wreszcie zrealizowane. Nie mogę nie podziękować, więc gromkie branżowe: „DZIĘKUJEMY!!!”.

Bo prawda jest taka, że nigdy wcześniej nie było jeszcze takiej dyskusji/debaty/dysputy odnoszącej się do naszego środowiska zawodowego. Albowiem dyskutowali):

 • liderzy naszej branży,
 • merytorycznie,
 • z kulturą i bez wzajemnej agresji,
 • przy otwartej kurtynie, czyli publicznie.

Link do całej wypowiedzi Dziadka Piotra jest następujący:

http://www.diagnostasamochodowy.pl/2018/debata-branzowa-2/

Najważniejszy wniosek z sesji STMu, w tym z dyskusji panelowej, przedstawił Rafał Sosnowski, który zauważył, że w czasie przerwy padła propozycja, aby ponownie powstała reprezentacja różnych organizacji związanych z BT i przedstawiła Ministerstwu Infrastruktury ich wypracowaną propozycję zmian w zakresie badań technicznych pojazdów. Byłby to doskonały przykład, jak należy tworzyć prawo. Jednocześnie zadeklarował, że Zarząd Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej spróbuje, w porozumieniu z ministerstwem, stworzyć taką grupę pod roboczą nazwą Forum Badań Technicznych Pojazdów.

STM na Kongresie

STM NA XIII KONGRESIE PRZEMYSŁU I RYNKU MOTORYZACYJNEGO

STM podobnie jak w ubiegłym roku był współorganizatorem Kongresu. W jego XIII edycji zorganizował trzy, powiązane tematycznie sesje, które były głosem Stowarzyszenia na temat wprowadzenia w Polsce dyrektywy unijnej 2014/45, regulującej przepisy związane z badaniami technicznymi pojazdów. Tematy sesji nawiązywały do działań rządu – który tydzień przed Kongresem przesłał projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2014/45 do prawa polskiego.

W pierwszej sesji w dniu 7 listopada wystąpił Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA, który przedstawił prezentację i omówił temat: „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarkę wybranych państw członkowskich UE”.

W drugiej sesji wystąpił najpierw Mariusz Nowicki (laboratorium akredytowane HAIK / STM), który przedstawił temat: „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”. Następnie dr inż. Ryszard Mańczak z Politechniki Poznańskiej zapoznał zebranych z wynikami projektu badawczego pt.: „Porównywalność wyników pomiarów emisji spalin w stacjach kontroli pojazdów”, które zostały przeprowadzone na początku bieżącego roku. Na zakończenie drugiej sesji wystąpił rzeczoznawca Sławomir Olszowski z Biura Ekspertyz Technicznych i Szkoleń, który omówił temat „Stan techniczny pojazdów uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych”.

Trzecią sesję rozpoczęło wystąpienie Norberta Jezierskiego (IT Norcom / STM) na temat „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych w Polsce”. Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i uczestników Kongresu moderowana przez Prezesa Zarządu STMu dr inż. Rafała Sosnowskiego, w której udział wzięły następujące osoby:

 • Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA,
 • Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
 • Waldemar Witek – Prezes Ogólnopolskiego Stowrzyszenia Diagnostów Samochodowych,
 • dr inż. Jan Filipczyk – Prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, biegły sądowy,
 • dr inż. Ryszard Mańczak – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Sławomir Olszowski – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń
 • Piotr Barczuk – Prezes firmy AUTOTEST,
 • Mariusz Nowicki – Laboratorium akredytowane Haik Sp. z o.o.

W następnych wiadomościach omówimy poszczególne wystąpienia i debatę.

Skrót sesji zorganizowanych przez STM przedstawiamy w załączeniu.Informacja prasowa pdf

TELEGRAM. STM w skrócie odpowiada na pytania.Najważniejsze wydarzenie branży motoryzacyjnej w Polsce rozpoczęte

         

 

STOWARZYSZENIE  TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

e-mail: sekretariat@stm.org.pl


STM w skrócie odpowiada zainteresowanym na liczne pytania.

TAK oczywiście- Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej JEST na XIII Kongresie. Udział w Kongresie STM, jako współoorganiztora wydarzenia jest wyrazem wieloletniego aktywnego zainteresowania zagadnieniami całej branży motoryzacyjnej w Polsce, a ponadto okazją do spotkania z przedstawicielami rządu i instytucji zajmujących się zagadnieniami motoryzacji.

Patrz:http://stm.org.pl/prawo/

Na pewno będzie niezwykle interesująco – JAK ZAWSZE.

TAK oczywiście podtrzymujemy zdanie, że tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco, a Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego to jedyne miejsce w Polsce, w którym spotyka się tak szeroka reprezentacja branży.


Z szacunkiem dla Państwa,ale;

 1. Więcej informacji na stronie Głównej :www.moto-konferencja.pl
 • Szczegółowe informacje:

https://moto-konferencja.pl/program/

https://moto-konferencja.pl/organizatorzy/

https://moto-konferencja.pl/b2b/

 

 

 

XIII Kongres 7-8.11.2018 współorganizator STM- przewodniczący zespołu informuje

Jarosław CICHOŃ

Przewodniczący Zespołu

V-ce Prezes STM ;

Prezes W.S.O.P.

 

Szanowni Państwo,

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ przy wsparciu merytorycznym Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatowego EGEA przygotowało cykl prezentacji w dniach 7-8 listopada 2018 roku:

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY 2014/45/EU

KONTROLA EMISJI SPALIN W SKP I W WARUNKACH DROGOWYCH

ZWIĄZEK WYPADKÓW DROGOWYCH ZE STANEM TECHNICZNYM POJAZDÓW

SYSTEMOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ TECHNICZNYCH

Wśród naszych prelegentów będą :

PRACOWNICY NAUKOWI WYŻSZYCH UCZELNI

GOŚCIE ZAGRANICZNI Z EGEA

PRAKTYCY ZAJMUJĄCY SIĘ TEMATYKĄ OD WIELU LAT


XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Serdecznie zapraszamy na XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

STM podobnie jak w ubiegłym roku jest współorganizatorem Kongresu.

W ciągu dwóch dni (7-8 listopada) w Sound Garden Hotel w Warszawie, w ramach Kongresu odbędzie się wiele paneli tematycznych dotyczących branży, sesje networkingowe i spotkania B2B. STM zorganizuje trzy sesje:

 • „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarki UE”;
 • „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”;
 • „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych”.

Rejestracji na Kongres można dokonać elektronicznie na stronie:

https://moto-konferencja.pl/formularz-rejestracji/

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze STM-u

W dniu 3 września 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres 09.09.2014 – 03.09.2018 r. Sprawozdanie z działalności złożył dotychczasowy Prezes – dr inż. Rafał Sosnowski. W swoim wystąpieniu

skupił się przede wszystkim na omówieniu:


 • Prac nad implementacją dyrektywy unijnej nr 2014/45 i aktywnej roli zarządu STM-u w prezentowaniu stanowiska członków;
 • Współorganizowaniu Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu;
 • Współorganizowaniu kolejnych edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej;
 • Współorganizowaniu XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

 


W III części zebrania, poświęconej wyborom, obecni członkowie wybrali nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu STM-u ponownie został Rafał Sosnowski. V-ce Prezesami zostali wybrani: Jarosław Cichoń, Sławomir Kocznur i Piotr Barczuk, a Skarbnikiem – Norbert Jezierski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krzysztof Nalewajek, Michał Lorkowski i Marek Lubaczewski.

 

Schemat graficzny – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze STM