STM na Kongresie

STM NA XIII KONGRESIE PRZEMYSŁU I RYNKU MOTORYZACYJNEGO

STM podobnie jak w ubiegłym roku był współorganizatorem Kongresu. W jego XIII edycji zorganizował trzy, powiązane tematycznie sesje, które były głosem Stowarzyszenia na temat wprowadzenia w Polsce dyrektywy unijnej 2014/45, regulującej przepisy związane z badaniami technicznymi pojazdów. Tematy sesji nawiązywały do działań rządu – który tydzień przed Kongresem przesłał projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2014/45 do prawa polskiego.

W pierwszej sesji w dniu 7 listopada wystąpił Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA, który przedstawił prezentację i omówił temat: „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarkę wybranych państw członkowskich UE”.

W drugiej sesji wystąpił najpierw Mariusz Nowicki (laboratorium akredytowane HAIK / STM), który przedstawił temat: „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”. Następnie dr inż. Ryszard Mańczak z Politechniki Poznańskiej zapoznał zebranych z wynikami projektu badawczego pt.: „Porównywalność wyników pomiarów emisji spalin w stacjach kontroli pojazdów”, które zostały przeprowadzone na początku bieżącego roku. Na zakończenie drugiej sesji wystąpił rzeczoznawca Sławomir Olszowski z Biura Ekspertyz Technicznych i Szkoleń, który omówił temat „Stan techniczny pojazdów uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych”.

Trzecią sesję rozpoczęło wystąpienie Norberta Jezierskiego (IT Norcom / STM) na temat „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych w Polsce”. Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i uczestników Kongresu moderowana przez Prezesa Zarządu STMu dr inż. Rafała Sosnowskiego, w której udział wzięły następujące osoby:

 • Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA,
 • Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
 • Waldemar Witek – Prezes Ogólnopolskiego Stowrzyszenia Diagnostów Samochodowych,
 • dr inż. Jan Filipczyk – Prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, biegły sądowy,
 • dr inż. Ryszard Mańczak – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Sławomir Olszowski – Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń
 • Piotr Barczuk – Prezes firmy AUTOTEST,
 • Mariusz Nowicki – Laboratorium akredytowane Haik Sp. z o.o.

W następnych wiadomościach omówimy poszczególne wystąpienia i debatę.

Skrót sesji zorganizowanych przez STM przedstawiamy w załączeniu.Informacja prasowa pdf

TELEGRAM. STM w skrócie odpowiada na pytania.Najważniejsze wydarzenie branży motoryzacyjnej w Polsce rozpoczęte

         

 

STOWARZYSZENIE  TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk

e-mail: sekretariat@stm.org.pl


STM w skrócie odpowiada zainteresowanym na liczne pytania.

TAK oczywiście- Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej JEST na XIII Kongresie. Udział w Kongresie STM, jako współoorganiztora wydarzenia jest wyrazem wieloletniego aktywnego zainteresowania zagadnieniami całej branży motoryzacyjnej w Polsce, a ponadto okazją do spotkania z przedstawicielami rządu i instytucji zajmujących się zagadnieniami motoryzacji.

Patrz:http://stm.org.pl/prawo/

Na pewno będzie niezwykle interesująco – JAK ZAWSZE.

TAK oczywiście podtrzymujemy zdanie, że tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco, a Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego to jedyne miejsce w Polsce, w którym spotyka się tak szeroka reprezentacja branży.


Z szacunkiem dla Państwa,ale;

 1. Więcej informacji na stronie Głównej :www.moto-konferencja.pl
 • Szczegółowe informacje:

https://moto-konferencja.pl/program/

https://moto-konferencja.pl/organizatorzy/

https://moto-konferencja.pl/b2b/

 

 

 

XIII Kongres 7-8.11.2018 współorganizator STM- przewodniczący zespołu informuje

Jarosław CICHOŃ

Przewodniczący Zespołu

V-ce Prezes STM ;

Prezes W.S.O.P.

 

Szanowni Państwo,

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ przy wsparciu merytorycznym Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatowego EGEA przygotowało cykl prezentacji w dniach 7-8 listopada 2018 roku:

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY 2014/45/EU

KONTROLA EMISJI SPALIN W SKP I W WARUNKACH DROGOWYCH

ZWIĄZEK WYPADKÓW DROGOWYCH ZE STANEM TECHNICZNYM POJAZDÓW

SYSTEMOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ TECHNICZNYCH

Wśród naszych prelegentów będą :

PRACOWNICY NAUKOWI WYŻSZYCH UCZELNI

GOŚCIE ZAGRANICZNI Z EGEA

PRAKTYCY ZAJMUJĄCY SIĘ TEMATYKĄ OD WIELU LAT


XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Serdecznie zapraszamy na XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

STM podobnie jak w ubiegłym roku jest współorganizatorem Kongresu.

W ciągu dwóch dni (7-8 listopada) w Sound Garden Hotel w Warszawie, w ramach Kongresu odbędzie się wiele paneli tematycznych dotyczących branży, sesje networkingowe i spotkania B2B. STM zorganizuje trzy sesje:

 • „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarki UE”;
 • „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”;
 • „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych”.

Rejestracji na Kongres można dokonać elektronicznie na stronie:

https://moto-konferencja.pl/formularz-rejestracji/

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze STM-u

W dniu 3 września 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres 09.09.2014 – 03.09.2018 r. Sprawozdanie z działalności złożył dotychczasowy Prezes – dr inż. Rafał Sosnowski. W swoim wystąpieniu

skupił się przede wszystkim na omówieniu:


 • Prac nad implementacją dyrektywy unijnej nr 2014/45 i aktywnej roli zarządu STM-u w prezentowaniu stanowiska członków;
 • Współorganizowaniu Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu;
 • Współorganizowaniu kolejnych edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej;
 • Współorganizowaniu XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

 


W III części zebrania, poświęconej wyborom, obecni członkowie wybrali nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu STM-u ponownie został Rafał Sosnowski. V-ce Prezesami zostali wybrani: Jarosław Cichoń, Sławomir Kocznur i Piotr Barczuk, a Skarbnikiem – Norbert Jezierski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krzysztof Nalewajek, Michał Lorkowski i Marek Lubaczewski.

 

Schemat graficzny – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze STM

Zaproszenie na Walne-Wyborcze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej

Szanowni Państwo,

ZARZĄD

Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej

zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 03.09.2018 roku

w Warszawie

Początek obrad:

w I terminie o godz. 12:00

w II terminie o godz.12:15

 

 

TERMIN ZEBRANIA: 03 września 2018 r. (poniedziałek), 

MIEJSCE ZEBRANIA: sala konferencyjna 

Hotel NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT, ul. 1 Sierpnia 1,Warszawa

 

Porządek obrad I część :

Otwarcie Walnego Zebrania.

Zgłaszanie kandydatów i wybór przewodniczącego zebrania

Zgłaszanie kandydatów i wybór protokolanta zebrania

Zgłaszanie kandydatów i wybór Komisji Skrutacyjnej

Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Dyskusja o porządku obrad

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad II część :

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu za lata 2015-2018.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania

Porządek obrad III część:

Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu

Zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej

Wybory władz Stowarzyszenia

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Wolne wnioski

Dyskusja .

Zakończenie zebrania

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

 

za Zarząd

dr inż. Rafał Sosnowski

Prezes Zarządu