WALNE ZEBRANIE – 24 kwietnia 2013 r.


24 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbędzie się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej składające się z następujących części :

  1. Część formalno-porządkowa
  2. Część sprawozdawcza
  3. Sprawy bieżące

Informujemy, że na przywołanym tu Walnym Zebraniu odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia.

Zmiana konta bankowego STM


W związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia zmianie uległ również numer rachunku bankowego STM-u.

Wszelkie wpłaty z tytułu składek prosimy dokonywać na konto:

 

68 1600 1114 0004 0707 8029 5001 | Fortis Bank Oddział Gdynia

 

Nowy adres siedziby STM


Zarząd STM uprzejmie informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS zmiana siedziby STOWARZYSZENIA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ.

 

STOWARZYSZENIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 GDAŃSK

 

Pozostałe dane (NIP / REGON / KRS), a także dotychczasowe adresy mailowe i numery telefoniczne STM nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych i kierowanie bieżącej korespondencji na nowy – w/w adres.