XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Serdecznie zapraszamy na XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

STM podobnie jak w ubiegłym roku jest współorganizatorem Kongresu.

W ciągu dwóch dni (7-8 listopada) w Sound Garden Hotel w Warszawie, w ramach Kongresu odbędzie się wiele paneli tematycznych dotyczących branży, sesje networkingowe i spotkania B2B. STM zorganizuje trzy sesje:

 • „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarki UE”;
 • „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”;
 • „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych”.

Rejestracji na Kongres można dokonać elektronicznie na stronie:

https://moto-konferencja.pl/formularz-rejestracji/

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze STM-u

W dniu 3 września 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres 09.09.2014 – 03.09.2018 r. Sprawozdanie z działalności złożył dotychczasowy Prezes – dr inż. Rafał Sosnowski. W swoim wystąpieniu

skupił się przede wszystkim na omówieniu:


 • Prac nad implementacją dyrektywy unijnej nr 2014/45 i aktywnej roli zarządu STM-u w prezentowaniu stanowiska członków;

 • Współorganizowaniu Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu;
 • Współorganizowaniu kolejnych edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej;
 • Współorganizowaniu XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

 


W III części zebrania, poświęconej wyborom, obecni członkowie wybrali nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu STM-u ponownie został Rafał Sosnowski. V-ce Prezesami zostali wybrani: Jarosław Cichoń, Sławomir Kocznur i Piotr Barczuk, a Skarbnikiem – Norbert Jezierski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krzysztof Nalewajek, Michał Lorkowski i Marek Lubaczewski.

 

Schemat graficzny – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze STM

Zaproszenie na Walne-Wyborcze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej

Szanowni Państwo,

ZARZĄD

Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej

zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 03.09.2018 roku

w Warszawie

Początek obrad:

w I terminie o godz. 12:00

w II terminie o godz.12:15

 

 

TERMIN ZEBRANIA: 03 września 2018 r. (poniedziałek), 

MIEJSCE ZEBRANIA: sala konferencyjna 

Hotel NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT, ul. 1 Sierpnia 1,Warszawa

 

Porządek obrad I część :

Otwarcie Walnego Zebrania.

Zgłaszanie kandydatów i wybór przewodniczącego zebrania

Zgłaszanie kandydatów i wybór protokolanta zebrania

Zgłaszanie kandydatów i wybór Komisji Skrutacyjnej

Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Dyskusja o porządku obrad

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad II część :

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu za lata 2015-2018.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia kadencyjnego sprawozdania

Porządek obrad III część:

Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu

Zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej

Wybory władz Stowarzyszenia

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Wolne wnioski

Dyskusja .

Zakończenie zebrania

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

 

za Zarząd

dr inż. Rafał Sosnowski

Prezes Zarządu

Jubileusz | Nowoczesny Warsztat ma 20 lat w roku 2018

Nowoczesny Warsztat, czasopismo fachowców branży motoryzacyjnej, świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. To najpopularniejszy magazyn w Polsce skierowany do branży warsztatowej. Cieszy się największą popularnością w warsztatach niezależnych w całym kraju.

Zapraszamy do obejrzenia Jubilata w relacji filmowej.

https://youtu.be/20_u-Ymb21E

Pierwszy numer "Nowoczesnego Warsztatu" ukazał się w marcu 1998 roku. Do dziś ukazały się 223 wydania. Do polskich warsztatów trafiło przez 20 lat 4,4 miliona egzemplarzy czasopisma.

Podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu wydawnictwo Goldman (wydawca "Nowoczesnego Warsztatu", portal warsztat.pl) zaprosiło przyjaciół , partnerów i czytelników czasopisma do wspólnego świętowania.

 

XXIV edycja OTWS. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej podczas TTM’18

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej 

podkreśla, że turniej ten wpisuje się w działania resortu w zakresie unowocześniania szkolnictwa zawodowego i dostosowywania go do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o konkursie na www.otws.pl

Targi Techniki Motoryzacyjnej (TTM’18) w Poznaniu firmy zrzeszone w STM wezmą udział w targach

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej , które skupia najważniejszych producentów, importerów z branży wyposażenia warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów oraz osoby indywidualne wzorem lat ubiegłych członkowie STM wystawiają się grupowo w tym samym Pawilonie 7A.

Z przyjemnością informujemy, że firmy zrzeszone w  Stowarzyszeniu Techniki Motoryzacyjnej zgłosiły akces na targi TTM 2018.

Na 31 grudnia 2017 są to m.in. :

ARMAL Michał LORKOWSKI, Arkadiusz LORKOWSKI ; Jan SOBAŃSKI AUTO SYSTEM; Robert BOSCH; COFRAMA Beata BROCZKOWSKA ; CSM Autoelektronika "Kędzia" ; ELWICO Henryk WIECIŃSKI : Krzysztof NALEWAJEK ESKAPOL; F.B.D.Dariusz GÓRECKI Romana GÓRECKA; Fudim Polmo Michał KUCHARSKI ; IT NORCOM Norbert Jezirski ; ITALCOM Grzegorz KAZIMIESKI ; JOSAM POLSKA Dariusz CZARNOCINSKI ; J.R. Motor ; LE-GUM Tomasz LEŚNIAK; MAHA Polska ; MECHATRONIKA; NORFI POLSKA ; ODIUT AUTOMEX ; PRECYZJA SERVICE; PRECYZJA TECHNIK ; SOSNOWSKI Sp. ; UNIMETAL ; UNI-TROL ; TEXA  Poland;  Felgeo.Pl ; W.S.O.P.

XII KONGRES- sesja prowadzona przez STM podsumowanie | WNIOSKI, P R E Z E N T A C J E

W dniu 9 listopada podczas XII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w sesji prowadzonej przez Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej omawiano szeroko rozumiany temat wpływu badań technicznych pojazdów na bezpieczeństwo na drogach, gospodarkę, stacje kontroli pojazdów, warsztaty samochodowe i samych kierowców.

Każda z sesji składała się z dwóch części – prezentacji i sesji pytań lub otwartej debaty.

                Wnioski : STM na XII Kongresie Rynku Motoryzacyjnego 2017 .
 

 1. Prezentacja | WPŁYW BT NA BRD W-wa Kongres 9 11 21017           
 2. Prezentacja | WPŁYW BT NA GOSPODARKĘ W-wa Kongres 9 11 2017
 3. Prezentacja | CYFRYZACJA SKP W-wa Kongres 09 11 2017
 4. Prezentacja | KALIBRACJA W-wa Kongres 9 11 2017
 5. Prezentacja | EOBD W-wa kongres_9_11_2017